Adviezen

De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beschrijft de adviesbevoegdheden van cliëntenraden.
Hier volgen de adviezen die tot nu toe gegeven zijn:

Bijgaand de reactie van de cliëntenraad op de veranderde overeenkomsten van Plushome

De cliëntenraad heeft begrip voor de veranderingen van de overeenkomsten.
Wat betreft de algemene voorwaarden ziet de cliëntenraad vooral de wettelijke noodzaak voor veranderingen, daar staat de raad achter.
Wat betreft de zorg- en dienstverlening overeenkomst heeft de cliëntenraad een aantal opmerkingen:
De cliëntenraad begrijpt het zakelijke argument dat aanleiding geeft voor de verandering: het is niet handig dat cliënten blijven wonen in Plushome huizen als de zorg beëindigd is.
De cliëntenraad adviseert dat cliënten goed worden geïnformeerd over mogelijke veranderingen in de zorg en dienstverlening en wil graag weten hoe de veranderingen bekend gemaakt worden.
De cliëntenraad gaat er van uit dat de bestaande afspraken met de huidige cliënten van kracht blijven.
De cliëntenraad is zeer te spreken over de combinatie wonen en ambulante zorg van Plushome en spreekt de hoop uit dat deze combinatie op één of andere manier kan blijven bestaan.
Deze combinatie is naar de mening van de cliëntenraad precies wat nodig is voor de jongeren die in de problemen zitten en een reden voor het succes van Plushome.

Commentaar cliëntenraad Plushome op het jaarverslag 2016 (25 mei 2017)

Het jaarverslag is besproken en goedgekeurd door de cliëntenraad. De raad zal in toekomst eerder betrokken worden bij het maken van het verslag.

Plushome is een besloten vennootschap.

De cliëntenraad is een adviesorgaan van de directie van Plushome en is ingesteld in het kader van de WMCZ.